Zeka Testleriyle Öğrencilerimizin Zihinsel Gelişimleri Artık Kontrol Altında

           Zekâ, kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yeteneğidir.

       Çocukların öğrenme, algılama, dikkat ve motivasyon düzeylerindeki farklılıklar onların öğrenme becerilerini etkilemektedir. EYÜPOĞLU ETÜT MERKEZİNDE öğrencilerimizin zihinsel gelişimi; algı bellek ve hafıza kapasitesindeki artış, alanında uzman personel tarafından test edilerek gelişimi değerlendirilmektedir. Bu sayede, çocuklarımızın zihinsel gelişimi bilimsel metotlarla ortaya çıkarılarak takip ve kontrolü mümkün olmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki nörobiyolojik ve psikomotor zekâ testlerinden biri ya da birkaçı, çocukların yaşlarına ve test hedeflerine göre belirlenerek uygulanmaktadır:

 

Not: Menar Mental Aritmetik Dikmen Merkez Şubesi öğrencilerine tamamen ücretsiz olan bu hizmet, şubemizin öğrencisi olmayanlara ücreti mukabilinde uygulanıp, değerlendirilmektedir.